Quon

Na een periode van burgeroorlogen tracht het heersende Consilium om de rust in Quon weder te laten keren, om de uitgeputte legioenen bijeen te houden en het volk tevreden te houden. Om een nieuwe oorlog te voorkomen is de vazalstaat Hastaria onafhankelijk verklaart en wederom een onafhankelijk dwergenrijk geworden. De wonden van die conflicten zijn niet makkelijk te genezen, maar de tijd staat voor niemand stil. Wat is nu de toekomst van het Keizerrijk?

Steeds vaker en verder mengen de goden zich in de levens van stervelingen: hun aandacht kan een grote zegening zijn, maar ook een groot onheil. Er wordt gezegd dat zelfs de stille Sybilla, godin van tijd en kennis, nu op zoek is naar kampioenenā€¦

Agenda

Quon:   Quon 36

vrijdag 11 oktober 2024 - zondag 13 oktober 2024

Setting;

Ooit, in een ver verleden, schiepen de goden een wereld: Erumdar. Een wereld die over de eeuwen groeide door haar bewoners in de vele kleurrijke landen en culturen, elk gevormd door een eigen landschap.

In het noorden liggen de uitgestrekte steppes en ijzige vlaktes, waar trotse volkeren een hard leven bijeen schrapen. In het zuiden de hoge bergen en eindeloze zeeƫn van zand, gevuld met mijnen en mysteriƫn. In het oosten de groene velden en blauwe zeeƫn die rijkdom bieden aan hen van stand en werk aan de lage klassen. In het westen de dichte wouden doordrongen van magie, waar in het ritme van de natuur eigen eervolle wetten worden nageleefd. Centraal in deze wereld ligt Quon, het Keizerrijk der Goden: een land van militaire trots en magische ontwikkeling.

De geschiedenis van Quon en de omliggende landen is gevuld met bloederige oorlogen, politieke intrige en grootse, magische verschijningen. De ontwikkelingen liggen nooit stil, zeker wanneer de landen elkaar beĆÆnvloeden.

Overstijgend aan deze landen zijn er de goden van het Nieuwe Pantheon, zo genoemd omdat zij aan het einde van een grootse godenstrijd opnieuw ontwaakt zijn. Zij beĆÆnvloeden elk op hun eigen manier de wereld, zowel goedschiks als kwaadschiks.

+/- 250 deelnemers 14+